Övrig information

90 konto
Stiftelsen Hjälp Margit Hjälpa har som ideell stiftelse 90-konto, vilket innebär att Svensk Insamlingskontroll kontrollerar att pengarna hamnar i rätta händer utan oskäliga kostnader.
Minst 75% av insamlade medel ska föras vidare till verksamheterna. (dvs att en organisations kostnader får ej överstiga 25%)

Hjälp Margit Hjälpa skickade förra året ut 87% av insamlade medel, resten gick till administration och insamlingskostnader (typ porto, trycksaker m.m.)

Läs mer om detta på: Svensk Insamlingskontroll