June 2017

New World

Film om New World

Teamet i Indien har fått hjälp med att göra en film om New World. Här får du träffa några av personerna, både personal och de handikappade. Vi hoppas att du får en inblick i hur det fungerar där. Du ser också hur det går till när bussen kör runt och hämtar upp alla.

Scroll to Top