Vill du hjälpa?

Bli fadder till en grupp barn på Sri Lanka!
Betala 200 kronor i månaden, så blir du fadder till en grupp barn på Sri Lanka. Om du ger mer kommer det också till god användning inom fadderverksamheten. Meddela oss ditt namn och adress och mail-adress så skickar vi mer information.

Ge en gåva till:
Smyrnaskolan eller English Medium School
Handikappcentret, Högre Studier eller Sociala Projekt (mat till äldre, sjukvård, etc)

Ge en gåva när du eller någon annan fyller år!
Meddela oss namn och adress till jubilaren och dig själv så skriver vi ett gratulationskort och meddelar vem som gett gåvan.

Till minne av någon
Istället för blommor vid någons bortgång kan du ge en gåva. Meddela oss namn och adress till anhörig eller vän som du vill att vi ska skicka ett minneskort till.

När du upprättar ditt testamente kan du också tänka på barnens framtid.