Barngrupp

När ett barn eller vuxen kontaktar Smyrna Fellowship Trust och vill ha stöd för barnet så har de oftast stora behov. Personalen besöker barnets hem och träffar förmyndarna och gör en grundlig undersökning av vilka behov som barnet och dess familj har.

Fadderverksamheten består idag av grupper som man kan stödja istället för enskilda barn. Det finns nu 17 grupper och varje grupp består av max tio barn som bor i samma område. Några av barnen som tidigare inte haft något regelbundet stöd alls är gravt handikappade men kan genom sin grupptillhörighet få stöd till olika hjälpmedel.

Camel gruppen i Indien.
Camel gruppen i Indien.

 

 

 

 

 

 

 

Om ett barn faller ifrån får ett annat barn komma in i gruppen. Likaledes om en fadderförälder inte kan fortsätta så kan någon annan komma in som stödjare. Genom att arbeta med barnen i grupper istället för individuellt har personalen kunnat dra ner på pappersarbetet, tiden och kostnaden kring administrationen som individuellt fadderskap innebär. Med tiden försöker man att tillgodose dessa behov i mån av det fadderstöd som mottages.

En del hem kan vara i dåligt skick, sakna el, toalett eller vatten. Fukt och kyla är väldigt vanligt under monsuntiden. Vissa familjer kämpar med att samla ved till matlagningen vilket är ett stort problem eftersom det idag är förbjudet. Med en liten extra slant har Smyrna kunnat hjälpa barnen att få en lampa, en stol och ett bord så de kan sitta och göra sina hemläxor i ljuset istället för på golvet i halvmörker. Vissa barn har fått sina hem reparerade och skåp med lås för att slippa läckande tak eller väggar och ha sina ägodelar i säkert förvar ifrån fukt, skadedjur och tjuvar. En del familjer har fått gas- eller fotogenspis och kokkärl. Några barn har fått en säng att sova på och några barn med funktionshinder har fått rullstolar.

Målet är inte bara att ge barnet mat för dagen och en skolgång utan att även ge dem en lättare tillvaro så de kan göra det mesta av sina skolår! Dessa små förändringar utöver det regelbundna stödet för skolgång gör stor skillnad i vardagen för fattiga barn och deras föräldrar.

För att bli fadder till en barngrupp  så hör av dig till oss!