Handikappcentrum

I Ooty, inom området Smyrna Home, driver man ett Handikappcenter, även kallat New World. På centret finns ett 35-tal patienter, de flesta med fysiska handikapp, men också en del som har en utvecklingsstörning. En sjukgymnast ger behandling och fysisk träning och leder arbetet på detta center, kallat New World. Många har en fattig bakgrund och utan denna hjälp på Smyrna Home skulle de sitta i sitt mörka kyffe, hungriga och ensamma medan föräldern eller föräldrarna går ut på dagsverken.

Barnen får hälsosam mat, fysisk träning, undervisning och lek-sång stund som läkaren, Bennett, och föreståndaren, Priscilla håller i. Det är viktigt att en förälder är med och får träffa andra föräldrar och barn som är i liknande situation men det är också en möjlighet för dem att lära sig och se hur de kan hjälpa sitt barn i hemmet och förstå mer om barnets handikapp.

Om ett barn har ett handikapp är det dyrt med transporten till och från skolan. Oftast förlorar en av föräldrarna sin inkomst om barnet kräver tillsyn och vård. Vi betalar och erbjuder transport för handikappade barn. De flesta hämtas dagligen på förmiddagen med buss och lämnas sedan i sina hem på eftermiddagen. Föräldern får en ersättning för den lön de förlorar genom att följa med och vara med sitt barn under dagen.

Flera äldre kommer också dagligen för att få behandling, vid t.ex. stroke. De betalar en avgift till Smyrna Fellowship.

Här är bilder från en utflykt som personalen gjorde med barnen till en zoo i staden Mysore!

Anländer till zoo
Anländer till zoo
Flicka på utflykt
Flicka på utflykt
På Mysore Zoo
På Mysore Zoo
Hela gruppen
Hela gruppen