Sociala projekt

Varje vecka kommer ett 50-tal äldre kvinnor och män vars barn har dött eller lämnat dem ensamma och de har ingen som hjälper dem ekonomiskt. Om man inte varit statlig anställd kan man inte heller få en pension.

Utan det stöd som de får på Smyrna Home vore de helt utlämnade till att tigga. De flesta har dock en plats att sova på under natten. Sju gamlingar har fått en chans att bo på ett litet äldreboende inom Smyrna-området.

Äldre
Äldre
Äldreboendes rum
Äldreboendes rum

 

 

 

 

 

Äldreboende på Smyrna Home
Äldreboende på Smyrna Home

 

 

 

 

 

 

Smyrna Fellowship har under året gjort stora ansträngningar för att  på plats få inkomster, bl.a. genom teodling, uthyrning av lokaler etc.  man har också fått bidrag från en lokal ´Rotaryclub´ som gjort det  möjligt att renovera Handikappcentret.

Teplockerskor på Smyrna
Teplockerskor på Smyrna
Teodling på området
Teodling på området

 

 

 

 

 

 

Förutom alla aktiviteter och projekt som  skola för överåriga,  handikappcenter, kontor för fadderverksamheten och social mottagning  finns det bl a en affär med akvarier och tillbehör, en kiosk, en  teodling och ett stort drivhus i plast för blomsterodling. Detta  uppmuntras av de lokala myndigheterna och man har fått ett startbidrag.  Man odlar idag nejlikor som säljs till städer som Bangalore och Madras  men också säljs lokalt.

Försäljning av akvarier med tillbehör
Försäljning av akvarier med tillbehör
Personal på akvariet
Personal på akvariet

 

 

 

 

 

 

Sköldpaddor
Sköldpaddor
Fiskar
Fiskar

 

 

 

 

 

 

Andra exempel på stöd till fattiga:
Ett regelbundet matpaket med torra matvaror delas ut.
De hämtar dem på respektive hjälpstation.
De får då också möjlighet att tala med personalen.
Utdelning av filtar och kläder sker regelbundet.
På några platser får de gamla ett färdiglagat mål mat varje vecka.
Man får hjälp med läkarvård och operationer.
En kista och svepning för någon anhörig som gått bort.
Torrmjölk, flaska, filt etc, för en nybliven mamma.  Alla kanske inte har mjölk på grund av tungt arbete och dålig kost.
Plåt till taket eller stenar och murbruk att laga en vägg.
Glasögon, kryckor, rullstolar och andra hjälpmedel.

Husbygge före
Husbygge före
Husbygge efter
Husbygge efter

 

 

 

 

 

Läkarundersökning
Läkarundersökning