Om oss

Vi bedriver fadder och biståndsverksamhet med penningmedel från gåvogivare och fadderföräldrar samt biståndsmedel från biståndsorgan av statlig eller enskild karaktär. Vi talar om personligt engagemang. Därför är DU mycket viktig i detta sammanhang och din insats likaså.

Den gåva du ger kommer att drastiskt förändra en människas liv. I förlängningen hoppas vi att de som nu får hjälp så småningom skall stötta andra individer…

Den stora verksamheten i Sri Lanka och Indien visar att med små medel kan stora ting uträttas när man slipper mellanhänder. De anställdas intresse i respektive länder och vilja att kunna hjälpa sina medmänniskor är också ett bidrag till en fin och betydelsefull verksamhet.

Hjälp Margit Hjälpa är en insamlingsstiftelse som har en ideell styrelse som ställer upp och själva betalar sina resor och måltider vid styrelsemötena ca sex gånger om året. Detta ger hopp om fortsatt humanitär hjälp till de minst privilegierade, utsatta, handikappade och behövande i den del av världen där vår Stiftelse Hjälp Margit Hjälpa arbetar.

Förutom regelbundna gåvor till barnen och ungdomarna som Hjälp Margit Hjälpa stödjer i Sri Lanka och Indien, får Stiftelsen ta emot stöd från Lärarnas Missionsförening i Göteborg, Pingstkyrkans Second Hand i Smålandsstenar, Second Hand i Tranås samt gåvor från flera som fyllt år eller till minne av någon som gått bort.