Övrig information

90 konto
Stiftelsen Hjälp Margit Hjälpa har som ideell stiftelse 90-konto, vilket innebär att Svensk Insamlingskontroll kontrollerar att pengarna hamnar i rätta händer utan oskäliga kostnader.
Minst 75% av insamlade medel ska föras vidare till verksamheterna. (dvs att en organisations kostnader får ej överstiga 25%)

Hjälp Margit Hjälpa skickade förra året ut 80% av insamlade medel, resten gick till administration och insamlingskostnader (typ porto, trycksaker m.m.)

Läs mer om detta på: Svensk Insamlingskontroll

Vårt juridiska namn är Insamlingsstiftelsen Hjälp Margit Hjälpa. Vill du läsa våra stadgar så hittar du dem här. Stadgar för Insamlingsstiftelsen Margit Hjälpa Hjälpa.

Här kan du också läsa vår senaste Årsredovisning och vår Verksamhetsberättelse.

Vill du läsa mer om GDPR så kan du göra det här.