Stadgar för Insamlingsstiftelsen Margit Hjälpa Hjälpa