Högre studier

Många barn har inte möjlighet att läsa vidare på grund av att det är höga avgifter för studier under klass 10-13 eller så kallade O’level och A’level examen. Universitetsstudier som följer efter detta innebär ännu högre avgifter. Utgifterna utöver ansökningsavgift, skolmaterial och skolavgifter blir för bland annat mat, logi, resor, kläder, etc. Detta innebär att många barn hoppar av studierna eller tappar inspirationen för att läsa. De har helt enkelt inte råd.

Ett 20-tal ungdomar får ett månatligt stöd till Högre Studier. Dessa hade inte haft en chans att fortsätta studierna eftersom de kommer från mycket fattiga hem.

Genom att stödja dessa barn kan vi uppmuntra dem att få en bra och hel utbildning som ger dem en bättre chans att i framtiden få en anställning och en bra inkomst. Genom Smyrna Mission House kan ett barn få ansöka om stöd för Högre Studier. Detta betyder att de får hälften av utgifterna betalda och den andra hälften får de som ett slags lån utan ränta. Meningen är att när de väl fått en anställning så ska de betala tillbaka den delen som de lånat och pengarna går tillbaka till samma fond så att fler barn får möjlighet till samma chans.

Om du vill vara med och hjälpa barn att läsa vidare så kan du ge en gåva och märka det som ‘Högre Studier’. Denna gåvan blir öronmärkt till detta ändamål.