Smyrna skolor

Vi driver en skolverksamhet genom Smyrna Mission House med en rektor för all skolverksamhet. Smyrna skolorna finns i Nuwara-Eliya, Ragala och Welimada med 140 pojkar och flickor.

Smyrnaskolan antar barn som är 7 år och äldre. Vi ger dessa barn en grundutbildning på en av våra skolor. Efter 1-2 år kan de yngsta eleverna som hunnit läsa ikapp,  förflyttas till en statlig skola. De äldre barnen får tyvärr inte någon omplacering eftersom de har inte haft chansen att börja skolan vid rätt ålder.  De kan däremot fortsätta studera på Smyrna skolan och fastän de inte kan ta någon officiell examen i Smyrna skolan så lär de sig att lära sig läsa, skriva, räkna och har ämnen som musik, bild, idrott och dans.

 

IdrottsdagIdrottsdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka barn går på Smyrna skolorna?
Barn som arbetat för att hjälpa till att försörja familjen istället.
Barn som varit hemma och passat småsyskon när föräldern/föräldrarna arbetar.
Barn som inte haft råd att betala allt som krävs för att bli antagen i en statlig skola.
Barn utan födelsecertifikat kan inte bli inskrivna i en statlig skola. Om mamman inte haft råd att föda barn på vårdinrättning, har fött barn hemma och det inte varit någon barnmorska närvarande så får barnet inget födelsecertifikat. Födelsecertifikatet kan man även förlora i en brand, översvämning eller jordras.
På skolan i Wellimada går även barn med olika typer av handikapp.

Provar skorSkolbarn

 

 

 

 

 

 

 

I en av skolorna som är inrymda i Smyrnakyrkorna, finns ett stort antal barn med fysiskt eller mentalt handikapp. Skolan har blivit uppmärksammad av myndigheterna för sitt gedigna arbete och intresse för dessa barn som annars aldrig skulle få ett tillfälle att gå i skola. Barnen har deltagit i dans och sång och uppträtt på olika platser både i Colombo och på andra platser.

Lekande eleverFått paraplyer

 

 

 

 

 

 

 

Många föräldrar till våra skolelever har själva inte gått i någon skola. Vi informerar och uppmuntrar föräldrarna att se fördelarna med en utbildning och att stötta deras barn. Om barnet flyttas till statlig skola så får familjen stöd med köp av uniform, skolböcker, skolmaterial och alla andra skolavgifter. Dessa utgifter klarar inte en familj som sliter hårt för att få mat för dagen.