Sociala projekt

På Smyrna Mission House finns förutom barngrupperna och skola för överåriga också förskola. Man har också börjat med Engelsk undervisning vilket ger en viss inkomst. Datoravdelningen har fått ett uppsving genom att man nu har en bra lärare som även undervisar flera av de statsanställda i Nuwara-Eliya. Även detta ger inkomst till Smyrna Fellowship.

Där bedrivs även andra sociala projekt. Varje vecka får ett 100-tal äldre som befinner sig i en svår ekonomisk situation komma till centret där man bjuder på ett mål näringsrik mat. De får också ett paket med torra matvaror att ta med sig till där man bor, kanske hos någon anhörig eller bekant eller bara har krupit in hos någon snäll granne.

Andra exempel på stöd till fattiga:
Ett regelbundet matpaket med torra matvaror delas ut, som de hämtar på respektive Hjälpstation. De får då också möjlighet att tala med personalen. Utdelning av filtar och kläder sker regelbundet. På några platser får de gamla ett färdiglagat mål mat varje vecka. Man får hjälp med läkarvård och operationer. En kista och svepning för någon anhörig som gått bort. Torrmjölk, flaska, filt etc, för en nybliven mamma. Alla har kanske inte mjölk på grund av tungt arbete och dålig kost. Plåt till taket eller stenar och murbruk att laga en vägg. Glasögon, kryckor, rullstolar och andra hjälpmedel.

 

Mat till äldreMaten till äldre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpaket till äldre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I början drevs ett barnhem men efter hand övergick man till fadderverksamhet som är den huvudsakliga aktiviteten.
Skolklasser och familjer såväl som enskilda har möjlighet att till ett lägre pris än i stan få hyra in sig både i rum och i sovsalar. Detta har blivit mycket uppskattat av skolklasser från Colombo och Kandy och även från ungdomsgrupper.