Thiagu och hans far

Din hjälp förändrar liv

Han har kämpat denna kille och nu har han doktorerat i ekonomi, fått en tjänst och kan försörja sig och sin gamla far.

Din hjälp förändrar liv Read More »