Verksamheten i Sverige

På sidan: Styrelsen | Kansliet |

Styrelsen

Styrelsen tillsätter och entledigar enskilda styrelseledamöter. Personerna i styrelsen har olika kompetenser, erfarenheter och nätverk. Styrelsen har normalt 8–10 styrelsemöten per år samt ett par arbetsmöten. Våra styrelsemöten genomförs med fördel som videomöten.

Minst ett av arbetsmötena genomförs som ett fysiskt möte då vi träffas och diskuterar större frågor som rör verksamheten framåt. På styrelsemötena tar vi upp frågor som rör administrationen i Sverige samt frågor som har kommit från våra center i Indien och på Sri Lanka.

Känner du att du vill göra en insats i vår insamlingsorganisation, antingen som styrelseledamot eller annan bidragande hjälp är hjärtligt välkommen att höra av dig. Din hjälp behövs!

Kontakta oss, info@hjalpmargithjalpa.org.

Birgitta Åkesson
Birgitta Åkesson
Margit Stefansson
Margit Stefansson
Magnus Kjellson
Magnus Kjellson
Hans Rynnel
Hans Rynnel
Samuel Persson
Samuel Persson
Newt Weasley

Accountant

Kansliet

På vårt kansli hittar du Ann-Katrin Backlund (Anki) som är spindeln i nätet och får denna verksamhet att fungera friktionsfritt.

Anki Backlund
Ann-Katrin Backlund

Kansliet

Galleri

Scroll to Top