Svensk Insamlingskontroll

Svensk Insamlingskontroll

Insamlingsstiftelsen Hjälp Margit Hjälpa har ett 90-konto. Endast de ideella föreningar, stiftelser och trossamfund som har godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll, kan få ett sjusiffrigt 90-konto hos PlusGirot eller Bankgirot samt Swish-nummer som börjar på 90.

Ett 90-konto är en kvalitetsstämpel på att gåvan används på rätt sätt. Organisationer som har ett 90-konto ska ha ett allmännyttigt ändamål som är så bestämt att det går att kontrollera. Dessutom ska verksamheten ha en styrelse med minst tre ledamöter och en auktoriserad revisor som ansvarar för den löpande granskningen. Det innebär också ökad transparens både vad gäller krav på att vissa dokument ska vara publicerade på vår hemsida. Svensk Insamlingskontroll publicerar även ekonomisk information om vår insamling på deras hemsida.

Svensk Insamlingskontroll Logga
Scroll to Top