Vår verksamhet på Sri Lanka

Barngrupp

Ge ett fattigt barn en chans i livet och bli sponsor till en barngrupp!
När ett barn eller vuxen kontaktar Smyrna Mission House och vill ha stöd för barnet så har de oftast stora behov. Personalen besöker barnets hem och träffar förmyndarna och gör en grundlig undersökning av vilka behov som barnet och dess familj har.

Sponsorverksamheten består idag av grupper som man kan stödja istället för enskilda barn. Det finns nu 27 grupper och varje grupp består av max tio barn som bor i samma område. Några av barnen som tidigare inte haft något regelbundet stöd alls är gravt handikappade men kan genom sin grupptillhörighet få stöd till olika hjälpmedel.

Om ett barn faller ifrån får ett annat barn komma in i gruppen. Likaledes om en sponsorförälder inte kan fortsätta så kan någon annan komma in som stödjare. Genom att arbeta med barnen i grupper istället för individuellt har personalen kunnat dra ner på pappersarbetet, tiden och kostnaden kring administrationen som individuellt sponsorskap innebär. Med tiden försöker man att tillgodose dessa behov i mån av det sponsorstöd som mottages.

En del hem kan vara i dåligt skick, sakna el, toalett eller vatten. Fukt och kyla är väldigt vanligt under monsuntiden. Ett stort problem för vissa kämpande familjer är att det är förbjudet att samla ved till matlagningen. Med en liten extra slant har Smyrna kunnat hjälpa barnen att få en lampa, en stol och ett bord så de kan sitta och göra sina hemläxor i ljuset istället för på golvet i halvmörker. : Vissa barn har fått sina hem reparerade och skåp med lås för att kunna ha sina ägodelar i säkert förvar och slippa fukt från läckande tak eller väggar, skadedjur och tjuvar. En del familjer har fått gas- eller fotogenspis och kokkärl. Några barn har fått en säng att sova i och några barn med funktionshinder har fått rullstolar.

Målet är inte bara att ge barnet mat för dagen och en skolgång utan att även ge dem en lättare tillvaro så de kan få ut det mesta av sina skolår! Dessa små förändringar, utöver det regelbundna stödet för skolgång, gör stor skillnad i vardagen för fattiga barn och deras föräldrar.

För att bli sponsor till en barngrupp så hör av dig till oss!

Smyrna School

Vi driver en skolverksamhet genom Smyrna Mission House med en rektor för all skolverksamhet. Smyrnaskolan finns i Nuwara-Eliya, Ragala och Welimada med 140 pojkar och flickor.

Smyrnaskolan antar barn som är 7 år och äldre. Vi ger dessa barn en grundutbildning på en av våra skolor. Efter 1-2 år kan de yngsta eleverna som hunnit läsa ikapp,  förflyttas till en statlig skola. De äldre barnen får tyvärr inte någon omplacering eftersom de inte har haft chansen att börja skolan vid rätt ålder. De kan däremot fortsätta studera på Smyrnaskolan och även om de inte kan ta någon officiell examen i Smyrnaskolan så lär de sig att läsa, skriva, räkna och har ämnen som musik, bild, idrott och dans.

Vilka barn går i Smyrnaskolan?
Barn som arbetat för att hjälpa till att försörja familjen istället.
Barn som varit hemma och passat småsyskon när föräldern/föräldrarna arbetar.
Barn som inte haft råd att betala allt som krävs för att bli antagen i en statlig skola.
Barn utan födelsecertifikat kan inte bli inskrivna i en statlig skola. Om mamman inte haft råd att föda barnet på vårdinrättning, utan fött hemma utan någon barnmorska närvarande, så får barnet inget födelsecertifikat. Födelsecertifikatet kan man även förlora i en brand, översvämning eller jordras. På skolan i Wellimada går även barn med olika typer av handikapp.

I en av skolorna finns ett stort antal barn med fysiskt eller mentalt handikapp. Skolan har blivit uppmärksammad av myndigheterna för sitt gedigna arbete och intresse för dessa barn som annars aldrig skulle få ett tillfälle att gå i skola. Barnen har deltagit i dans och sång och uppträtt på olika platser både i Colombo och på andra platser.

Många föräldrar till våra skolelever har själva inte gått i någon skola. Vi informerar och uppmuntrar föräldrarna att se fördelarna med en utbildning och att stötta deras barn. Om barnet flyttas till statlig skola så får familjen stöd med köp av uniform, skolböcker, skolmaterial och alla andra skolavgifter. Dessa utgifter klarar inte en familj som sliter hårt för att få mat för dagen.

Du kan även ladda ned vår broschyr om våra skolor. Skriv gärna ut den och dela med andra.

Högre studier (Youth Support)

Många barn har inte möjlighet att läsa vidare på grund av att det är höga avgifter för studier under klass 10-13 eller så kallade O’level- och A’level-examen. Universitetsstudier som följer efter detta innebär ännu högre avgifter. Utöver ansökningsavgift, skolavgifter och utgift för skolmaterial tillkommer också utgifter för mat, logi och kostnader för resor, kläder, etc. Detta innebär att många barn hoppar av studierna eller tappar inspirationen för att läsa. De har helt enkelt inte råd.

Genom att stödja dessa barn kan vi uppmuntra dem att få en bra och hel utbildning som ger dem en bättre chans att i framtiden få en anställning och en bra inkomst. Genom Smyrna Fellowship kan ett barn få ansöka om stöd för Högre Studier. Detta betyder att de får hälften av utgifterna betalda och den andra hälften får de som ett slags lån utan ränta. Meningen är att när de väl fått en anställning så ska de betala tillbaka den delen som de lånat och pengarna går tillbaka till samma fond så att fler barn får möjlighet till samma chans.

Om du vill vara med och hjälpa barn att läsa vidare så kan du ge en gåva och märka det som ‘Högre Studier’. Denna gåvan blir öronmärkt till detta ändamål.

Sociala projekt

På Smyrna Mission House finns förutom barngrupperna och skola för överåriga också förskola. Man har också börjat med engelsk undervisning vilket ger en viss inkomst. Datoravdelningen har fått ett uppsving genom att man nu har en bra lärare som även undervisar flera av de statsanställda i Nuwara-Eliya. Även detta ger inkomst till Smyrna Fellowship.

Där bedrivs även andra sociala projekt. Varje vecka får ett 100-tal äldre som befinner sig i en svår ekonomisk situation komma till centret där man bjuder på ett mål näringsrik mat. De får också ett paket med torra matvaror att ta med sig till där de bor, kanske hos någon anhörig eller bekant eller bara har krupit in hos någon snäll granne.

Andra exempel på stöd till fattiga:
Ett regelbundet matpaket med torra matvaror som de hämtar på respektive hjälpstation, delas ut. De får då också möjlighet att tala med personalen. Utdelning av filtar och kläder sker regelbundet. På några platser får de gamla ett färdiglagat mål mat varje vecka. Man får hjälp med läkarvård och operationer. En kista och svepning för någon anhörig som gått bort. Torrmjölk, flaska, filt etc, för en nybliven mamma. Alla har kanske inte mjölk på grund av tungt arbete och dålig kost. Plåt till taket eller stenar och murbruk att laga en vägg. Glasögon, kryckor, rullstolar och andra hjälpmedel.

Margits ansträngningar var nästan outsinliga när det gällde att hjälpa de fattiga och de utblottade i Nilgiris. Hon gav husrum, mat, jobbmöjligheter och utbildning till familjer och barn. Därför har många familjer fått njuta av lyckliga och tillfredsställande liv.

Under årens lopp har Smyrna bistått cirka 10 000 barn med att få utbildning. Dessa barn kommer från familjer med ensamstående föräldrar, barn som bor hos mor- och farföräldrar, barn till sjuka föräldrar och föräldralösa barn som har bott hos sina vårdnadshavare .

Galleri

Scroll to Top