Divya

Stolta ungdomar!

Det är flera elever som gått färdigt sin utbildning nu. Några av dem har redan fått ett jobb och några av dem söker nu jobb.