🎄 Julhälsning 2013 🎄

Om ni inte finns där, om ni inte ger era gåvor, då kan inte hjälparbetet fortsätta.
Tänk aldrig, min lilla gåva kan väl inta bli till nytta. Jo, just din gåva kan förändra ett barns liv, en
ensamstående mammas situation, en gammal människas mat för dagen