Husbygge hos Arputhas

Nu är det på gång hos Arputha…

Nu äntligen så är bygget på gång hos Arputha och hennes mamma.