elev

Baby

Baby

Baby (som står längst till vänster på bilden) tar här emot sitt certifikat. Hon är nu utbildad lärare.

Scroll to Top