Hans Rynnel

Hans Rynnel

Hans Rynnel – ledamot och den sista i presentationen av de nya medlemmarna i styrelsen.