insamling

Toa till en flicka

En egen toalett

Vi alla uppskattar förmånen att kunna uträtta våra behov på en ren toalett som går att låsa. För många är det ett gatlopp flera gånger om dagen att hitta ett ställe eller en buske där man skyla kroppen en smula.

Day Care

Du är viktig

Vi får ofta brev till vårt kontor, brev från våra vänner i Indien och i Sri Lanka. De vill berätta för oss hur det går med hjälpverksamheten.

Scroll to Top