Soundaraya

Brev från Soundaraya

Nu har Soundaraya tagit examen och hon har dessutom fått ett jobb.
Nedan kan du läsa hennes brev till dig.