Kumari Moses –
vår verksamhetsledare på Sri Lanka

I april besökte vi Smyrna Fellowship. Vi fick chans att träffa flera av de som arbetade med att förverkliga drömmarna för de barn som vi sponsrar. En av dessa viktiga personer är Kumari Moses. Kumari är verksamhetsledare för Smyrna Fellowship. Givetvis vill vi veta lite mer om henne och hur hon ser på framtiden för Smyrna Fellowship.

Hur fick du kännedom om Smyrna Fellowship och vad man gör där?

Smyrna är mitt hem. Jag växte upp här under Margits försorg. När jag i 20-års åldern hade avslutat mina studier, började jag arbeta på vår sponsoravdelning

Hur länge blir det då som du har varit här på Smyrna Fellowship?

Jag har arbetat här i 41 år, tillsammans med sju olika ledningsgrupper.

Hur många är ni som arbetar på Smyrna Fellowship?

I dagsläget är vi 5 män och 22 kvinnor som är heltidsanställda. Sedan har vi idag 2 personer som är säsongsarbetare. Så vi är 29 personer som arbetar här på Smyrna Fellowship. Personalstyrkan brinner verkligen för vad de gör, de har ett stort hjärta för att hjälpa de människor som har ett stort behov.

Vi har först ledningen som håller samman verksamheten och arbetar administrativt och strategiskt med vår organisation. Faith är ytterst ansvarig och är vår chef som representerar verksamheten i styrelsen. Jag ansvarar för den operativa delen av verksamheten och så har vi James som är vår ekonomiansvarige. 

Utöver det har vi personal inom de administrativa delarna, men framför allt så har vi åtta personer involverade i våra utbildningar, både här i Nuwara Eliya och vår utpost i Welimada. Vi har även personal som sköter om underhållet på våra byggnader och de rum vi hyr ut till besökare och resande. Sedan har vi även personal som arbetar med att ge äldre utsatta personer ett mer värdigt liv efter att ha arbetat under många år. Dessa personer har oftast ingen inkomst alls eller socialt nätverk utan är helt beroende av vad vi kan göra för dom.

Vad blir ert viktigaste fokus under 2024? 

Vi har redan idag stort fokus på att förbättra en del områden för att stå rustade inför framtiden. Dessa kommer vi att vidareutveckla. Vi försöker hitta olika inkomstkällor som gör oss mer oberoende av gåvor och donationer, även om vi tror att de kommer behövas framåt också. Vi vill utbilda vår personal och rusta oss för framtiden.

Vi bygger en marknadsstrategi för att bättre synas och höras i sociala medier, t ex en spännande och intressant hemsida. Här kan vi berätta mer om vilket värde vi ger åt de som vi ger stöd till, men också att marknadsföra våra inkomstkällor, till exempel de rum som vi hyr ut, det vi producerar, med mera.

En sak som står mycket högt på vår önskelista är att hitta en finansiering av ett fordon så att vi kan ta oss ut till de områden och hem där våra nödställda bor. En del har inte möjlighet att ta sig till vårt område och det är viktigt att vi följer upp att de mår bra och om det är något mer vi kan göra för dom. Idag är vi allt för beroende av att köpa in denna tjänst.

När vi börjar prata kring framtiden och den vision som Kumari och övriga bär med sig blir hon väldigt tydlig och man ser i hennes ögon hur hon brinner för det hon arbetar med.

Vi vill verkligen fortsätta och ge barnen en ny chans och en ny stabil plattform att leva utifrån. De som idag är hjälplösa och utan röst i samhället är en del i vår framtid. Vi måste säkerställa att de får utbildning inom både teoretiska och praktiska ämnen. De behöver en vardag där tillgång till toalett och rent vatten är en självklarhet, och att de kan få äta sig mätta för att orka med skolgången.

Vi får inte heller glömma de som var med och utvecklade vårt land. Många äldre idag har ingen pension och eftersom de inte kan bidra till familjens inkomst blir många förskjutna av sina barn. Våra matpaket, kläder, filtar, medicin och annat viktigt ger dom en mer dräglig ålderdom. Det är det minsta vi kan göra för dessa människor.

Vi kommer så klart även att fortsätta att bygga vår verksamhet kring de kristna idealen och värderingarna. Hela vår värdegrund och våra gärningar baseras på detta. 

Tiden börjar rinna ut och det var ett mycket intressant samtal vi hade. Som sista fråga ställde vi om det var något hon ville hälsa till er givare i Sverige som så troget bidrar varje månad för att de ska kunna fortsätta sin verksamhet. Direkt kom det från Kumari:

Jag tar tillfället i akt att tacka alla kära vänner i Sverige som fortsätter att stödja arbetet i Smyrna Fellowship här på Sri Lanka. Även om vi inte har träffats har ni visat oss ett förtroende att förvalta de pengar ni skickar varje månad via Hjälp Margit Hjälpa. Dina gåvor går direkt till de behövande i vårt samhälle.

Utan ert fortsatta stöd hade vi inte klarat av att under 60 år, tillsammans med Margit, hjälpa de utsatta. Speciellt vill vi tacka er för de vackra lokalerna där Smyrna Fellowship ligger och vi fortsätter att arbeta idag med tanke på att köpa våra kärleksfulla givare från Sverige. 

Speciellt vill vi tacka er för det vackra område där Smyrna Fellowship ligger och där vi idag arbetar. Tack vare våra kärleksfulla givare från Sverige. 

Ni har gjort stor skillnad för tusentals yngre generationer på Sri Lanka. Om du besöker oss och vi tillsammans går genom gatorna kommer du att möta så många tacksamma människor som fått stöd av Smyrna. Jag önskar att denna plats kommer att fortsätta att vara en tröstens plats för så många som är i nöd och behov av en positiv framtid i sina liv.

– Kumari

Kumari Moses, verksamhetsledare på Smyrna Mission House
Kumari Moses, verksamhetsledare på Smyrna Mission House
Our staff in Sri Lanka
Personalen på Sri Lanka
Dela inlägget:
Scroll to Top